Vitajte v mojom antikvariáte!

na FACEBOOKU - https://www.facebook.com/ripakovantikvariat/

Chcete mať prehľad o najnovších prírastkoch? Zadajte svoju e-mailovú adresu do kolónky "Follow by Email" vpravo hore. Alebo sa stanete členom stránky na Facebooku. Vyberte si to, čo je Vašej duši najbližšie. Ak sa Vám niečo zapáči, napíšte mi na riporipo@gmail.com. Postup bude nasledujúci :

a.) uvediete Vašu adresu b.) hmotnosť knihy pre výpočet poštovného - do 500 g - cena 1,60 € listová zásielka doporučene II. Trieda. Ak bude hmotnosť zásielky vyššia, vždy platia cenníky zásielok Slovenskej pošty c.) vyberiete si banku, do ktorej zaplatíte za knihu a zásielku (mBank resp. ČSOB). Na dobierku, po zlých skúsenostiach, neposielam. d.) Dáte mi avízo o zrealizovaní platby. Môžeme sa dohodnúť i na osobnom prebratí zásielky v Košiciach. e.) posielam zásielku f.) tešíte sa z knihy g.) čítate ..)

Jednoduché, však? )

ANTIKVÁRIUM (magyarul)

Ha Magyarországról van, és bármelyik könyv érdekelné, kérjük írjon a riporipo@gmail.com címre. A könyvek küldhetök postán. Ha átutazóban van Kassán, a megrendelt könyveket személyesen is átveheti.

pondelok 5. februára 2018

FIGULI, MARGITA - BABYLON 1

FIGULI, MARGITA

BABYLON 1

Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1980
obálka Ján Krížik
7. vydanie, 12.000 výtlačkov
13-72-084-80

beletria, román,
392 s., slovenčina
hmotnosť: 349 g

mäkká väzba
stav: veľmi dobrý

1,60 € za oba diely spolu

*zukol*  in **S2P**

Už v prvom desaťročí svojej literárnej činnosti obsiahla Margita Figuli formálne i tematické hranice svojho talentu. Jej diela vydávajú svedectvo o hlbokej umeleckej pravdivosti, morálnej viazanosti a nádhere vnímania i o nezvyčajnej kráse jazyka. Do literatúry vstúpila takmer ako dvadsaťročná novelou Pieseň otrokov, prihlásila sa ňou k pokrokovému prúdu. Vyzbrojená krásou prírody, bolesťou jej biedy a hrdosťou najodvážnejších vyrástla z doby a presiahla ju ženským inštinktom a láskou k človeku. Naplnená entuziazmom pokladá za dôležité vlastnosti človeka mravnosť, statočnosť a cit pre povinnosť, no predovšetkým vernosť sebe, svojim mravným ideálom, odzrkadlenú vo všetkých jej novelách i románoch.

V tom čase, keď sa zišla vojenská rada, obyvatelia Babylonu dychtivo čakali výsledok najväčšieho súdneho procesu, aký sa vyskytol v posledných rokoch, hoci krádeže, vraždy, klamstvá, cudzoložstvá, podvodníctvo sa páchali denne.

Členovia vojenskej rady tiež netrpezlivo rokovali. Body programu sa odbavili napodiv chytro a ani prípad San-Urriho mnohí nepokladali za taký vážny, ako ho robil Nebuzardar. Za nového podveliteľa stredného telesa bol navrhnutý kráľovský miestodržiteľ Larzy, generál Nabi-Ilabrat, ktorý sa osvedčil ako znamenitý vojak a dobrý vlastenec. Na jeho vymenovanie dostali kráľov súhlas bez ťažkostí. Jediným kývnutím potvrdil rozhodnutie vojenskej rady. Dal rozkaz stíhať previnilca San-Urriho a po dolapení ho čo najprísnejšie potrestať, ako prikazujú zákony ríše.

Takto bol ľahko a hladko celý prípad podveliteľa stredného telesa vybavený.

Členovia vojenskej rady s nedočkavosťou sa vyrútili do ulíc návršia Hila, kde stála i súdna budova.

Zástupy občanov obkľúčili stavisko a s napätím čakali rozsudok.

Námestie pred súdom sa tak zaplnilo, že sa v horúcom počasí nedalo ani dýchať od výparov tiel. Každý sa snažil dostať až k bránam. Pretískali sa lakťami a nemilosrdným strkaním. Dav bol v neprestajnom pohybe. Vlnil sa a prúdil ako rozvodnená rieka. Otroka, ktorý niesol na pleciach ťažké bremeno a snažil sa prekliesniť si cestu, aby bol zavčasu na určenom mieste a aby sa vyhol úderom palíc svojho majiteľa, zvalili na zem, stĺkli ho a bez citu postúpali po ňom.

Babylonci robili medzi sebou stávky na vysoké sumy a škriepili sa o výsledky procesu.

Mnoho predajných žien s vyzývavou tvárou, ale i cnostných a vznešených, zahalených závojmi alebo preoblečených do šiat svojich slúžok, aby ich nik nepoznal, tlačilo sa v zástupe a pozeralo vzrušene na brány súdu.

V porotnej sieni tretieho poschodia sedel na lavici obžalovaných syn jedného z najbohatších chaldejských šľachticov Sibar-Sin.

Jeho otec býval ministrom a váženým človekom na kráľovom dvore. Bolo dobre známe, že jeho rod vypomáhal v núdzi vladárom Chaldejska najmä pri vydržiavaní armád vo vojnách, lebo nahromadil nesmierne bohatstvo. Sám otec Sibar-Sina mal veľkú účasť na medených hutách v Elame a strieborných v Kilikii. Vypomáhal kapitálom nielen vysokej babylonskej šľachte, ale i šľachte z iných miest krajiny. Tak sa stalo, že majiteľ veľkoobchodu v Lagaši sa natoľko zadĺžil u otca Sibar-Sina, že mu bol nútený dať do zálohy najstaršieho zo štyroch synov Nar-Gaziho. Nar-Gazi sa snažil dobre a verne slúžiť otcovmu veriteľovi. Zručne, svedomite a s odbornou znalosťou pracoval v ministrovej kancelárii pre obchod so zahraničím. Minister si ho obľúbil a preukazoval mu dôveru, ba často ho dával za príklad svojmu ľahkomyseľnému synovi. Sibar-Sin znenávidel i svojho otca i Nar-Gaziho. Obaja mu boli prekážkou v živote, ktorý trávil v pijanských zábavách a v hýrení so ženami. Aby sa zmocnil nesmierneho dedičstva, najprv dal vyhlásiť vlastného otca za choromyseľného a mieru zla dovŕšil tým, že napokon zo žiarlivosti nasypal Nar-Gazimu jedu do pohára s vínom.

Nar-Gazi umrel ešte tej noci na lôžku vo svojej izbe.

Sibar-Sin sľúbil slobodu jednému zo svojich otrokov, ak mŕtvolu Nar-Gaziho zanesie ešte tej noci do mestského zverinca a hodí ju do hradby levom.

Mestský zverinec bol ohradený vysokým múrom. Z vonkajšej strany múru viedli na hornú plošinu schody, skade hľadievali Babylonci na rozľútené levy a nachodili zábavu pre unudené mysle. Aby sa diváci chránili pred náhodným spadnutím, z vnútornej strany múru vyčnievali na levský dvor mreže, zakončené ozubenými hákmi.