Vitajte v mojom antikvariáte!

na FACEBOOKU - https://www.facebook.com/ripakovantikvariat/

Chcete mať prehľad o najnovších prírastkoch? Zadajte svoju e-mailovú adresu do kolónky "Follow by Email" vpravo hore. Alebo sa stanete členom stránky na Facebooku. Vyberte si to, čo je Vašej duši najbližšie. Ak sa Vám niečo zapáči, napíšte mi na riporipo@gmail.com. Postup bude nasledujúci :

a.) uvediete Vašu adresu b.) hmotnosť knihy pre výpočet poštovného - do 500 g - cena 1,60 € listová zásielka doporučene II. Trieda. Ak bude hmotnosť zásielky vyššia, vždy platia cenníky zásielok Slovenskej pošty c.) vyberiete si banku, do ktorej zaplatíte za knihu a zásielku (mBank resp. ČSOB). Na dobierku, po zlých skúsenostiach, neposielam. d.) Dáte mi avízo o zrealizovaní platby. Môžeme sa dohodnúť i na osobnom prebratí zásielky v Košiciach. e.) posielam zásielku f.) tešíte sa z knihy g.) čítate ..)

Jednoduché, však? )

ANTIKVÁRIUM (magyarul)

Ha Magyarországról van, és bármelyik könyv érdekelné, kérjük írjon a riporipo@gmail.com címre. A könyvek küldhetök postán. Ha átutazóban van Kassán, a megrendelt könyveket személyesen is átveheti.

piatok 4. mája 2018

ŽLTÁ ĽALIA

ŽLTÁ ĽALIA
Výber zo slovenskej balady

Tatran, Bratislava, 1975
edícia Čítanie študujúcej mládeže (74)
zostavil a úvod napísali Jozef Hvišč, Cyril Kraus
prebal Jan Meisner
1. vydanie, 12.000 výtlačkov
61-607-75

poézia
266 s., slovenčina
hmotnosť: 219 g

tvrdá väzba s prebalom
stav: dobrý, knižničné pečiatky

2,90 € PREDANÉ!

*zukol2*

Vývin balady je úzko spätý s vývinom literatúry, s formovaním a vyhraňovaním umeleckých koncepcií.

V slovenskej literatúre má balada veľmi staré korene; prvé baladické témy sa objavujú v ľudovej slovesnosti a sú to témy veľmi rôznorodé, ale bohaté. Balada je žáner veľmi starobylý, ktorý v našej literatúre pretrvával a pretrváva v rôznych podobách. Jestvoval v rôznych formách pred devätnástym storočím, rozkvetu sa dožil v období básnikov štúrovcov, ktorí preformovali ľudové motívy na kvalitatívne nový stupeň; na štúrovskú baladu nadviazali básnici konca devätnásteho storočia i básnici predvojnoví, medzivojnoví i súčasní. Pravda balada prijíma nové témy, vytvára si nové umelecké postupy.

V prítomnom výbere, vychádzajúc z pôvodného ľudového jadra, predstavujeme hlavných tvorcov tohto pomerne rozšíreného žánru od prvopočiatkov umelej balady až po našu súčasnosť. Sú to ukážky, ktoré nezachytávajú celú rozlohu tejto tvorby, ale zachytávajú šírku tematických rozlôh, šírku možných variabilít i šírku možných tematických a žánrových perspektív.

V chronologickom zoradení prítomná publikácia predstavuje cestu, akou sa vývin tohto bohatého literárneho žánru uberal. V publikácii ide o načrtnutie hlavných, nosných otázok tohto svojrázneho slovenského literárneho druhu.

Kniha zachytáva na konkrétnom materiáli vývinový proces slovenskej balady v jeho charakteristických polohách - a preto aj pri výbere materiálu, aj pri charakteristike balady, v komentároch o jednotlivých jej tvorcoch nejde o vyčerpávajúce tendencie, ale o najcharakteristickejšie črty žánru i tvorcu. Nazdávanie sa, že publikácia dostatočne plasticky poukazuje na hlavný vývinový trend, na hlavnú problematiku a zároveň naznačuje možnosti, ktoré budúci vývin v tejto oblasti môže priniesť.